Watermide Toner Pad 100ш

 64,900

Хуурай, чийг дутагдсан, ядарсан болон хавагнасан арьсыг сэрүүцүүлэн тайвшруулж, гүн чийгшүүлэн усан болон тосон чийгшлийг нөхөн сэргээж түгжинэ.

Үр дүн
Арьсанд чигшлийг түгжин хаван цэлхэнг буулгана
• 3 удаагийн хэрэглээгээр арьсны чийгшил 165% нөхөгдөнө
• Эхний хэрэглээгээр арьсыг тайвшруулан хаванг 15% иар буулгана
Гол найрлагууд

– Ургамлуудын ханд болон Мөсжүүлсэн ус

Материал
– Веган даавуун марль
– 6.7см хэмжээ