Ceramide Shot Mask

 4,000

3 төрлийн Керамид болон Аллантойн агуулсан энэ төрөл нь арьсны чийгшлийг сэргээн түгжихийн зэрэгцээ өнгөн давхрагыг бэхжүүлэн нөхөн төлжүүлнэ.